Cim Cim Restaurant

Telefon
0 242 511 52 36
Adres
Kızlarpınarı Mah. 1500 Sok. No:3/a Alanya Antalya
E-Posta Adresi
cim_cim_alanya©hotmail.com
Kategoriler
Restoranlar